Mark
// Instalación para o proxecto Retroalimentación, comisariado por Francesco Giaveri e Tiago de Abreu Pinto. Sala de Arte Joven, Comunidad de Madrid, 2014.
Fotos por Jaime Olmedo

// Installation for the project Retroalimentación, curated by Francesco Giaveri and Tiago de Abreu Pinto. Sala de Arte Joven, Comunidad de Madrid, 2014.
Pics by Jaime Olmedo