Mark
Estudo para estudio. Peza para a exposición colectiva Un martillo, dos martillos (Maison Ruína, Vigo, 2019).

Estudio para estudio. Pieza para la exposición colectiva Un martillo, dos martillos (Maison Ruína, Vigo, 2019).

Study for studio. Piece for the collective exhibition Un martillo, dos martillos (Maison Ruína, Vigo, 2019).