Mark
Madrid Metal é unha exposición comisariada por Tevi de la Torre e Miguel B. Núñez que quere rendir homenaxe á escena heavy madrileña dos anos 80 a través das lembranzas da xente que a viviu e que, aínda sen ser persoeiros famosos, si foron verdadeiros protagonistas. A partir da testemuña da xuventude do momento, a exposición ilustra os conceptos que definiron a escena cos dibuxos de autores actuais. 

Madrid Metal
es unha exposición comisariada por Tevi de la Torre y Miguel B. Núñez que quiere rendir homenaje a la escena heavy madrileña de los años 80 a través de los recuerdos de los que la vivieron y que, aún sin ser personajes famosos, sí fueron verdaderos protagonistas. A través del testimonio de los jóvenes del momento, la exposición ilustra los conceptos que definieron la escena con los dibujos de autores actuales. 

Madrid Metal is an exhibition curated by Tevi de la Torre and Miguel B. Núñez that wants to serve as a trubute to the heavy metal scene from Madrid in the 80’s through the memories of those who lived it and who, even they were not famous people, ended up being protagonists. Using the testimonies of the youth from those times, the exhibition illustrates the concepts that defined the scene back then with drawings by contemporary artists.

12.11.2021 - 03.04.2022
CentroCentro Madrid