Mark
Mascota para unha movida de reciclaxe que xa non se vai facer.

Mascota para un asunto de reciclaje que nunca verá la luz.