Mark
Ilustracións para "Lluvia Extendida", o fanzine-manual de instruccións do sistema de xestos para improvisación conducida de La Orquesta del Caballo Ganador. Dispoñible en formato físico e dixital aquí.

Ilustraciones para “Lluvia Extendida”, el fanzine-manual de instrucciones del sistema de gestos para improvisación conducida de La Orquesta del Caballo Ganador. Disponible en formato físico y digital aquí.

Illustrations for "Lluvia Extendida", the zine-instruction manual that contains all the gestures for directed improvisation used by La Orquesta del Caballo Ganador. Available for purchase and download here.